ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2563

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
31 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
30 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
29 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
28 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
27 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
25 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
24 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
23 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
22 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
21 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
20 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
18 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
17 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
16 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
15 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
14 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
13 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
11 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
10 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
9 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -350 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
8 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 3 ครั้ง
7 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
6 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 350 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
4 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
3 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 4 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
2 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
1 มกราคม 2563 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง