ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
31 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 31/01/2560 15:40
 • 3
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,198.00
 • 35.23
 • -50
 • 31/01/2560 11:08
 • 2
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,203.00
 • 35.20
 • 50
 • 31/01/2560 09:30
 • 1
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,200.00
 • 35.20
 • 100
30 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 30/01/2560 15:13
 • 2
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,190.00
 • 35.29
 • -50
 • 30/01/2560 09:26
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,195.00
 • 35.27
 • 0
28 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 28/01/2560 09:26
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 150
27 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 27/01/2560 13:10
 • 3
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,182.50
 • 35.32
 • -50
 • 27/01/2560 10:07
 • 2
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,186.00
 • 35.32
 • -50
 • 27/01/2560 09:22
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,187.00
 • 35.34
 • -50
26 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 26/01/2560 16:57
 • 3
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,193.00
 • 35.27
 • -50
 • 26/01/2560 11:40
 • 2
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,198.00
 • 35.23
 • -50
 • 26/01/2560 09:22
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,199.50
 • 35.23
 • -100
25 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
 • 25/01/2560 12:57
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,204.00
 • 35.29
 • -50
 • 25/01/2560 10:21
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,207.50
 • 35.28
 • -50
 • 25/01/2560 09:26
 • 1
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,210.00
 • 35.28
 • -50
24 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 24/01/2560 09:25
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,217.50
 • 35.22
 • 0
23 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 23/01/2560 15:30
 • 2
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,213.50
 • 35.32
 • -50
 • 23/01/2560 09:36
 • 1
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,218.50
 • 35.30
 • 50
21 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 21/01/2560 09:09
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 100
20 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 20/01/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,207.00
 • 35.36
 • 0
19 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 19/01/2560 15:45
 • 3
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,204.00
 • 35.41
 • 50
 • 19/01/2560 14:41
 • 2
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,200.00
 • 35.44
 • -50
 • 19/01/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,202.50
 • 35.44
 • -100
18 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 18/01/2560 09:24
 • 1
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,214.50
 • 35.30
 • -50
17 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
 • 17/01/2560 16:48
 • 4
 • 20,250.00
 • 20,350.00
 • 19,889.92
 • 20,850.00
 • 1,217.50
 • 35.32
 • 50
 • 17/01/2560 13:02
 • 3
 • 20,200.00
 • 20,300.00
 • 19,829.28
 • 20,800.00
 • 1,212.50
 • 35.36
 • 50
 • 17/01/2560 09:50
 • 2
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,206.50
 • 35.44
 • 50
 • 17/01/2560 09:28
 • 1
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,205.00
 • 35.44
 • 0
16 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 16/01/2560 15:13
 • 4
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,203.50
 • 35.46
 • -50
 • 16/01/2560 13:42
 • 3
 • 20,150.00
 • 20,250.00
 • 19,783.80
 • 20,750.00
 • 1,208.00
 • 35.42
 • 50
 • 16/01/2560 09:37
 • 2
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,204.00
 • 35.46
 • 50
 • 16/01/2560 09:25
 • 1
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,201.50
 • 35.46
 • 50
14 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 14/01/2560 09:32
 • 1
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 0
13 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 13/01/2560 15:12
 • 2
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,198.00
 • 35.42
 • 50
 • 13/01/2560 09:25
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,194.00
 • 35.41
 • -150
12 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
 • 12/01/2560 15:52
 • 4
 • 20,100.00
 • 20,200.00
 • 19,738.32
 • 20,700.00
 • 1,205.50
 • 35.36
 • 50
 • 12/01/2560 15:32
 • 3
 • 20,050.00
 • 20,150.00
 • 19,692.84
 • 20,650.00
 • 1,203.50
 • 35.36
 • 50
 • 12/01/2560 13:36
 • 2
 • 20,000.00
 • 20,100.00
 • 19,647.36
 • 20,600.00
 • 1,199.50
 • 35.38
 • 50
 • 12/01/2560 09:29
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,197.00
 • 35.35
 • 0
11 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 11/01/2560 09:29
 • 1
 • 19,950.00
 • 20,050.00
 • 19,586.72
 • 20,550.00
 • 1,188.00
 • 35.62
 • 50
10 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 10/01/2560 09:55
 • 2
 • 19,900.00
 • 20,000.00
 • 19,541.24
 • 20,500.00
 • 1,185.00
 • 35.66
 • 50
 • 10/01/2560 09:27
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,181.50
 • 35.67
 • 0
9 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 09/01/2560 09:23
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,177.00
 • 35.78
 • 50
7 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 07/01/2560 09:22
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 0.00
 • 0.00
 • -50
6 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 06/01/2560 09:22
 • 1
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,178.00
 • 35.73
 • 50
5 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
 • 05/01/2560 15:47
 • 3
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,174.00
 • 35.78
 • -50
 • 05/01/2560 14:45
 • 2
 • 19,850.00
 • 19,950.00
 • 19,495.76
 • 20,450.00
 • 1,178.40
 • 35.70
 • 50
 • 05/01/2560 09:28
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,173.00
 • 35.80
 • 100
4 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
 • 04/01/2560 13:26
 • 2
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,163.50
 • 35.92
 • 50
 • 04/01/2560 09:30
 • 1
 • 19,650.00
 • 19,750.00
 • 19,298.68
 • 20,250.00
 • 1,160.00
 • 35.94
 • 200
3 มกราคม 2560 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
 • 03/01/2560 16:36
 • 4
 • 19,450.00
 • 19,550.00
 • 19,101.60
 • 20,050.00
 • 1,149.00
 • 0.00
 • -50
 • 03/01/2560 14:30
 • 3
 • 19,500.00
 • 19,600.00
 • 19,147.08
 • 20,100.00
 • 1,153.00
 • 0.00
 • -50
 • 03/01/2560 10:10
 • 2
 • 19,550.00
 • 19,650.00
 • 19,192.56
 • 20,150.00
 • 1,157.00
 • 0.00
 • -50
 • 03/01/2560 09:29
 • 1
 • 19,600.00
 • 19,700.00
 • 19,253.20
 • 20,200.00
 • 1,159.00
 • 0.00
 • -50
...