ปรับขนาดตัวอักษร

เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน  (วิธีดูอัตราแลกเปลี่ยน)

อัปเดทล่าสุด วันที่ 25 ก.ย. 2560Unit : Thai Baht
วันที่ สกุลเงิน สหรัฐอเมริกา 1-2 ดอลลาร์
BANK

BANK BUYING RATE

ราคาที่ธนาคารรับซื้อ

BANK SELLING RATE

ราคาที่ธนาคารขาย

 

Note

ธนบัตร

D/D

ตั๋วแลกเงิน & ดราฟ

T/T

โอนเงินทางโทรเลข

T/C

เช็คเดินทาง

Note

ธนบัตร

D/D

ตั๋วแลกเงิน & ดราฟ

T/T

โอนเงินทางโทรเลข

T/C

เช็คเดินทาง

ไทยพาณิชย์ 31.81 0.00 32.93 32.73 33.26 33.23 33.23 0.00
กรุงไทย 31.88 0.00 32.92 0.00 33.29 0.00 0.00 0.00
ยูโอบี 31.88 0.00 32.91 0.00 33.23 0.00 0.00 0.00
อิสลาม 31.88 0.00 32.92 0.00 33.29 33.22 33.22 0.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย 32.87 0.00 0.00 0.00 33.28 0.00 0.00 0.00

วิธีดูอัตราแลกเปลี่ยน

1. กรณีต้องการนำเงินบาทไทยแลกเป็นเงินตราต่างประเทศให้ดูอัตรา “BANK SELLING RATE (ราคาที่ธนาคารขาย)”

2. กรณีต้องการนำเงินตราต่างประเทศแลกเป็นเงินบาทไทยให้ดูอัตรา “BANK BUYING RATE(ราคาที่ธนาคารรับซื้อ)”


หมายเหตุ

1. ในช่องที่ตัวเลขเป็น 0.00 หมายถึง ธนาคารต้องการให้สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงกับทางธนาคาร หรือ ธนาคารไม่มีบริการแลกเปลี่ยนในช่องนั้นๆ

2. แสดงข้อมูลบางธนาคาร การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ

...