ปรับขนาดตัวอักษร
แอพแรกที่คุณเลือก

หุ้นไทยวันนี้

ราคาทองวันนี้

วันที่ 23 พ.ค. 2558 , 09:00 น.
 • --รับซื้อขายออก
 • ทองแท่ง19,050.0019,150.00
 • ทองรูปพรรณ18,768.0819,550.00


รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ไถ่ถอนบ้านลดดอกเบี้ย

รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน ไถ่ถอนบ้านลดดอกเบี้ย


เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          ถ้าหากใครอยากลอง รีไฟแนนซ์บ้าน หรือไถ่ถอนจำนองบ้าน จากธนาคารเดิม หรืออัตราดอกเบี้ยเดิม ให้กลายเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่อาจจะถูกลง และช่วยประหยัดค่าผ่อนบ้านในแต่ละเดือนลงได้ รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน คืออีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะช่วยให้คุณลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ โดยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าที่อยากได้อัตราดอกเบี้ยใหม่ หรือลูกค้าใหม่ที่อยากเปลี่ยนธนาคาร ก็สามารถรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารออมสินได้เช่นกัน โดยมีข้อมูลที่ควรรู้ดังนี้ ..

คุณสมบัติผู้ขอกู้

          มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

          มีอาชีพและรายได้แน่นอน

          มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี

กรณีไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์)

          สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

          แผนที่ตั้งหลักประกัน

          สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองพร้อมสัญญาต่อท้าย

          หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ

          ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย

          Statement การผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

          ตามประกาศธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

          ที่ดิน / ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด

หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส

          สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส

          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

กรณีข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างบริษัท

          หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส

          สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้

          สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

          สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)

          กรณีมีรายได้อื่น ๆ ให้แนบหลักฐานมาประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ

          สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

          Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน

          งบการเงิน

          เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงที่มาของรายได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องอื่นๆ

โพสต์ความคิดเห็นของคุณ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก
กรุณาเคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะได้ตัดคำได้สวยงาม
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยค่ะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิกส่งข้อความเพียงครั้งเดียวค่ะ

  หมายเหตุ - ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
  - ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
  - ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
  - ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ

  ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
  บนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
  ...